Sagatavojam tehniskos dokumentus daudzdzīvokļu mājām un

veicam projektu vadību ēku renovācijā. 

     Lokālās apkures sistēmas ierīkošana-  izstrādājam projektu, realizējam un konsultējam

                             

                              Namu apsaimniekošana

                              Ēku un inženiertīklu renovācija

                              Siltumapgāde

                              Dzīvokļu pārdošana un īre

                              Mehānisma pakalpojumi - pacēlājs 21m

                                                                        

 

Pakalpojumu cenrādis (EUR ar PVN) par ūdens patēriņa skaitītāja uzstādīšanu / maiņu / apkalpošanu:

Skatīt cenas šeit   

 

 Cena par ūdeni EUR  daudzdzīvokļu mājās

                                   

                                              Talsos:   

                                                 1m 3 siltais ūdens - 6,541 EUR

                                                            

                               Pastendē:  1m 3 aukstais ūdens -       3,158 EUR

                                                   1m 3 siltais ūdens -             9,058 EUR  (ūdens uzsildīšana 5,90 EUR + ūdens  3,158 EUR)