Dundagas 10, Talsos māja piedalījās Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās

attīstības ministrija un žurnāls „Būvinženieris”  izsludinātājā konkursā „Energoefektīvākā ēka Latvijā"

           ar mērķi veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes jomā.     

                                            

                                                             

 

Talsu novada konkursā „Sakoptākā pilsēta vai pagasts 2015”

piedalījās daudzdzīvokļu māja  Talsos, Dundagas ielā 10 

      skatīt: www.talsi.lv 

Stendē, Liepu ielā 33

          skatīt www.talsuvestis.lv

                                                                                                                           

Visās SIA "ADAX 2" renovētajās daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji tagad maksā mazāk

un projekta izmaksām ir saņēmuši ERAF līdzfinansējumu

 


                       Siltumenerģijas ietaupījums MWh un kredīta izmaksas eiro       SKATĪT ŠEIT

 

Liepu iela 33, Stendē, siltumenerģijas ekonomija 56% , mājā ir uzstādīta lokālā apkure          

 

 

"Saulgrieži", Mundigciemā, siltumenerģijas ekonomija 59%, mājā ir uzstādīta lokālā apkure

 

 

 

 

 

"Saulrieti", Mundigciemā, siltumenerģijas ekonomija 55%, mājā ir uzstādīta lokālā apkure

 

 

 

 

 

 Dundagas ielā 12, Talsos, siltumenerģijas ekonomija 45% 


 

 

 

       

        Dundagas ielā 10,Talsos siltumenerģijas ekonomija 54.96%                

                    

 

                                                                                                   

 

                                                                

     

                                     Daudzdzīvokļu māju Darba ielā 19a un "Saulītes" renovācija      Skatīt prezentāciju            

"Saulītes"Mundigciemā,siltumenerģijas ekonomija 56%

Renovētās mājas "Saulītes"   Mundigciemā, Talsu novadā svinīga atklāšana  Apskatīt sižetu...

 

 

 

 

 

                                                                             

 Darba ielā 19a, Talsos, siltumenerģijas ekonomija 63%  Publikācija Latvijas Avīze