Daudzdzīvokļu ēka Talsos,Bētiņu iela 4, iekļūst energoefektīvāko ēku TOP 10 Latvijā

https://www.talsunovads.lv/lv/jaunums/daudzdzivoklu-eka-talsos-ieklust-energoefektivako-eku-top-10

Bētiņu 4, Talsos, iedzīvotāji sadarbojoties ar apsaimniekotaju SIA ADAX 2 atjaunoja ēku 2019.gadā. Atsaucoties uz ALTUM: "Energoefektīvāko ēku desmitniekā iekļuvusi arī daudzdzīvokļu ēka Talsos, Bētiņu ielā 4, iegūstot ceturto vietu ar ietaupījumu 71%. Ēka pirmreizējā ekspluatācijā nodota 1982. gadā. Renovācijas laikā veikta pagraba pārseguma siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa, bēniņu pārseguma, fasādes un cokola siltināšana, uzstādīti pieplūdes vārsti, pārbūvēta apkures sistēmas un siltummezgls, kā arī aukstā un karstā ūdensapgādes sistēma. Projektā sākotnējais aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš apkurei bijis 169,3 kWh/m2 gadā. Izvērtējot projekta pēcuzraudzības datus, vidējais sasniegtais siltumenerģijas patēriņš ir 49.55 kWh/m2 gadā. Savukārt, vērtējot finansiālo ieguvumu, izmaksu ietaupījums pēc renovācijas ir 6,2 eiro uz katru kvadrātmetru. Pēc veiktajiem atjaunošanas pasākumiem ēka ieguvusi B energoklasi."

                              SIA ADAX 2 sagatavo nepieciešamos dokumentus ALTUM programmās

                                               daudzdzīvokļu ēku un privātmāju  atjaunošanā.

 

 

 


SIA "ADAX 2" gūst atzinību no Ekonomikas ministrijas par ieguldījumu energoefektivitātes veicināšanā

Konkursa "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019" Noslēguma pasākumā ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro pasniedza Aivaram Maķevicam, SIA “ADAX 2” valdes priekšsēdētājam, Ekonomikas ministrijas Pateicību par ieguldījumu energoefektivitātes veicināšanā un daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā Latvijā 10 gadu laikā.

Ministru prezidents pasniedz pateicību Aivaram Maķevicam

 


Pateicību saņēmām par iepriekšējā ES fondu periodā, laika posmā no 2009. līdz 2015. gadam, īstenotajiem 7 ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem. Kā arī par laika posmā 2016. līdz 2019. gada 14. aprīlim dažādās īstenošanas stadijās esošajiem projektiem.

2009-2015. gadu periodā īstenotie projekti, to adreses un īstenošanas gads        2016-2019. gadu periodā īstenotie projekti, to adreses un īstenošanas gads

         Iepriekšējā ES fondu periodā īstenotie projekti                                             Šajā ES fondu periodā līdz šim īstenotie projekti

 


 

 

Talsos, Darba ielā 7 tiek īstenots projekts ar ES atbalstu

Darba iela 7, Talsos

Uzsāktie darbi Darba ielā 7, Talsos

2018.gada 14.decembrī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu. Attiecināmo izmaksu kopējā summa EUR 149 556,35, kur EUR 74 778,17 ir grants no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) dzīvojamās mājas Darba ielā 7, Talsos, Talsu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai . Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, cokola un pagraba griestu siltināšana, logu, ārdurvju un jumta seguma nomaiņa, inženierkomunikāciju nomaiņa.

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

    siltumenerģijas ietaupījumu 117.9 kWh/m2 gadā
    siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 36.1 CO2 ekv.T./gadāES atbalsta fonda logo

 


 

 

 

 Valdemārpilī renovēta pirmā daudzdzīvokļu māja

Ar pozitīvām atsauksmēm pabeigta daudzdzīvokļu mājas Parka ielā 3, Valdemārpilī renovācija

Renovētā daudzdzīvokļu māja Valdemārpilī

 

 Raksts Talsu Vēstīs 10.08.2018

Sižets Talsu TV

 

 


 

 

 

Raidījuma "Biznesa pasaule" sižets par ADAX 2

 

 


 

 

Mūsu renovētās mājas piedalās konkursā un saņem balvas

Vairāk par rezultātiem mūsu renovētajai mājai Dundagas ielā 10, Talsos  skatīt  

www.altum.lv 

Altum konkursa lauriāti

un  22.06.2016. Talsu Vēstis 4. lpp.

 

 


 

 

izstādē „Vide un enerģija 2015”.

Izstāde 2015

Vairāk par izstādi


 

                    Lai samazinātu izmaksas par siltumu 

          Uzņēmums izstrādā, realizē un konsultē  par lokālās apkures sistēmas ierīkošanu un veic renovācijas projektu vadību

          daudzdzīvokļu mājās, sabiedriskās ēkās un privātmājās

         

 

Realizētie projekti publiskajās ēkās:

                         Mazirbes skolā
                         Dundagas veselības centrā,
                         Celtnieku ielā 2, Talsos ( ēkā atrodas biroju telpas, veikals, zobārstniecības telpas)
                         Tautas namā un pamatskolā Brocēnu novadā

          Daudzdzīvokļu mājās Talsu novadā

          Privātmājās Talsos, Ventspilī, Rīgā