Talsos, Darba ielā 7 tiek īstenots projekts ar ES atbalstu

Darba iela 7, Talsos

Uzsāktie darbi Darba ielā 7, Talsos

2018.gada 14.decembrī ir parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu. Attiecināmo izmaksu kopējā summa EUR 149 556,35, kur EUR 74 778,17 ir grants no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) dzīvojamās mājas Darba ielā 7, Talsos, Talsu novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai . Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, cokola un pagraba griestu siltināšana, logu, ārdurvju un jumta seguma nomaiņa, inženierkomunikāciju nomaiņa.

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

    siltumenerģijas ietaupījumu 117.9 kWh/m2 gadā
    siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 36.1 CO2 ekv.T./gadāES atbalsta fonda logo

 Valdemārpilī renovēta pirmā daudzdzīvokļu māja

Ar pozitīvām atsauksmēm pabeigta daudzdzīvokļu mājas Parka ielā 3, Valdemārpilī renovācija

Renovētā daudzdzīvokļu māja Valdemārpilī

 

 Raksts Talsu Vēstīs 10.08.2018

Sižets Talsu TV

 

 

Raidījuma "Biznesa pasaule" sižets par ADAX 2

Mūsu renovētās mājas piedalās konkursā un saņem balvas

Vairāk par rezultātiem mūsu renovētajai mājai Dundagas ielā 10, Talsos  skatīt  

www.altum.lv 

Altum konkursa lauriāti

un  22.06.2016. Talsu Vēstis 4. lpp.

 

 

izstādē „Vide un enerģija 2015”.

Izstāde 2015

Vairāk par izstādi

 

                    Lai samazinātu izmaksas par siltumu 

          Uzņēmums izstrādā, realizē un konsultē  par lokālās apkures sistēmas ierīkošanu un veic renovācijas projektu vadību

          daudzdzīvokļu mājās, sabiedriskās ēkās un privātmājās

         

 

Realizētie projekti publiskajās ēkās:

                         Mazirbes skolā
                         Dundagas veselības centrā,
                         Celtnieku ielā 2, Talsos ( ēkā atrodas biroju telpas, veikals, zobārstniecības telpas)
                         Tautas namā un pamatskolā Brocēnu novadā

          Daudzdzīvokļu mājās Talsu novadā

          Privātmājās Talsos, Ventspilī, Rīgā